Organizacja i sprawowane funkcje

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Cygan

tel.(16) 652-10-45 wew.221
e-mail: hacygan@wp.pl

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Marcin Kałamucki

tel. (16) 652-10-45 wew.231
tel. (16) 652-10-56 (w-ty)
e-mail: marcin6-ka@wp.pl

Wicedyrektor Szkoły
mgr Piotr Zdeb

tel. (16) 652-10-45 wew. 224
e-mail: piozdeb@wp.pl

Kierownik Gospodarczy
mgr inż. Maciej Tymowicz

tel. (16) 652-10-56 (w-ty)
e-mail: warsztatyzsz1@wp.pl

W Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie obowiązuje system kancelaryjny – jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek Powiatu Rzeszowskiego.

Wszystkie pisma przychodzące są rejestrowane w jednolitym rzeczowym wykazie akt
i przekazywane do dyrektora, który kieruje je do osoby mającej załatwić sprawę.

Wszystkie pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora. Wyjątek stanowią pisma zawierające zobowiązania finansowe jednostki podpisuje dyrektor.

Wysyłanie pism jak również ewidencja ich w jednolitym rzeczowym wykazie akt należy do obowiązków sekretariatu szkoły.

Przechowywanie akt, przekazywanie ich do archiwum szkolnego, przechowywanie w archiwum szkolnym oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i należy do obowiązków pracownika sekretariatu.